Uitleg kosten en vergoedingen Vrouwenpoli Boxmeer

 • Wat brengen wij in rekening?

  Voor de dienstverlening van de Vrouwenpoli betaalt u naast de directe contacttijd met de arts ook voor de (wettelijk verplichte) registratie en administratieve verwerking van het consult.

  De Vrouwenpoli is een zelfstandig behandelcentrum voor integrale gynaecologie. Tijdens de consulten is er aandacht voor de gehele mens. Dit wil zeggen de lichamelijke, psychische, emotionele, sociale en (epi)genetische aspecten van klachten. Met deze benadering wordt in de Vrouwenpoli gemiddeld 5 keer zoveel tijd besteed aan een patiënt dan in de reguliere zorg. Om deze reden kan een consult in de Vrouwenpoli duurder zijn dan in het ziekenhuis. Deze meerkosten komen voor uw eigen rekening.

  Wat u uiteindelijk zelf betaalt is afhankelijk of u met of zonder een verwijzing komt en hoe u verzekerd bent.

 • Ik kom met verwijzing

  Wanneer u een verwijzing heeft, worden de kosten van het consult gedeeltelijk vergoed vanuit uw basisverzekering. Wat u uiteindelijk zelf betaalt is afhankelijk van hoe u verzekerd bent en van de hoogte van uw eigen risico. In de meeste gevallen moet u zelf een deel van de kosten betalen.

  Alle medisch specialistische zorg in Nederland registreert en declareert zorgkosten op dezelfde manier, door middel van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dit geldt ook voor de Vrouwenpoli, wanneer u een verwijzing heeft. Vanaf uw aanmelding wordt alles bijgehouden wat met uw behandeling te maken heeft, zodat dit na 3 tot 4 maanden in een keer wordt gedeclareerd.

  De overheid heeft bepaald dat er een beperkt aantal zorgpakketten (DBC’s) zijn. Dit maakt dat medisch specialistische zorginstellingen werken met gemiddelde prijzen per zorgpakket. Of u slechts enkele onderdelen of meer dan een gemiddeld aantal onderdelen van het pakket ‘gebruikt’, maakt voor de prijs niets uit. Deze blijft gelijk.

  U begrijpt, dit systeem leidt tot discussie. Het is echter door de overheid bepaald en de Vrouwenpoli kan daar niets aan veranderen. Wilt u meer informatie? Bekijk dan deze links:
  https://www.youtube.com/watch?v=2uv0O6eILZQ&feature=share
  https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/hoe-lees-ik-mijn-ziekenhuisrekening

  De DBC-prijslijst wordt een passantenlijst genoemd.

  • De meest recente passantenlijst

   In de passantenprijslijst zijn behandelingen opgenomen uit het vrije segment (het B-segment).
   Om de juiste prijs voor de behandeling uit deze lijst te kunnen vinden heeft u een zorgproductcode nodig.

  • Passantenlijst openen
 • Ik kom zonder verwijzing

  Wat moet u zelf betalen?

  Wanneer u zonder verwijzing komt, vergoedt uw zorgverzekeraar vanuit de basispolis niets en is de vergoeding die uw zorgverzekering uitkeert afhankelijk van of en hoe u aanvullend verzekerd bent.

  • Soort onderzoek

  • Consult per 60 minuten** (face-to-face)
  • E-consult per 60 minuten** (Skype)
  • Telefonisch consult per 30 minuten**
  • E-mail contact* (per beantwoorde mail)
  • IVF echo
  • Tarief

  • € 180
  • € 180
  • € 90
  • € 30
  • € 90

  *E-mail consult: de Vrouwenpoli biedt geen e-mail consulten. Wanneer een uitslag van een aanvullend onderzoek extreem opvallende waardes laat zien, wordt u hier per e-mail van op de hoogte gesteld middels een no-reply mail. Uw vragen hierover worden beantwoord in het vervolgconsult. Wanneer u hier eerder al dringende vragen over heeft, kunt u een e-consult inplannen.

  **Tijden: de op de factuur genoemde tijdseenheden bestaan uit de contacttijd met daarbovenop de administratieve (af)handelingen t.b.v. het directe contact (denk hierbij aan informatie uitzoeken/opvragen en voorbereiding dossier, advies, bijwerken dossiergegevens, enz.)

  Administratieve kosten

  Aanvullend onderzoek:
  per aanvullend onderzoek gelden aparte prijzen. Daarbij komen orderkosten van het laboratorium (tussen de €11,- en €16,-) en €12,50 verwerkingskosten voor de Vrouwenpoli.

  Herhaalrecept:
  voor het bepalen van uw herhaalrecept moet uw dossier geopend en uitgelezen worden en vindt er een herbeoordeling door uw arts plaats. Hiervoor berekenen wij een bedrag van € 17,50.

  • Vergoedingen per verzekeraar

   Vanuit de basisverzekering zijn er geen vergoedingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld orthomoleculaire geneeskunde.
   Cliënten/verzekerden hebben echter wel recht op drie uur dieetadvisering/dieetbegeleiding vanuit het basispakket.
   De vergoedingen- & tarievenlijst heeft betrekking op de aanvullende zorgverzekering in 2018.
   Voor de specifieke en bindende polisvoorwaarden kan men kijken op de website van de zorgverzekeraar.
   Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

  • Lijst Vergoedingen & Tarieven